ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ pro nový školní rok proběhne od 3. do 7. května 2021 na ředitelství v Příčné 191, Havlíčkův Brod. Bližší informace k průběhu zápisu viz detail aktuality.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, a to takto:

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - pro všechna naše pracoviště se uskuteční v termínu

od  3. do 7. května 2021

na ředitelství Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havlíčkův Brod.

Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonného zástupce ve škole.

 

 • Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ je možné doručit následujícími způsoby:
 1. do datové schránky MŠ Korálky Havlíčkův Brod      bk9ks7p
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na adresu  sykorova@mshb.cz  
 3. poštou na adresu MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod
 4. osobní podání do poštovní schránky na budově ředitelství MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havlíčkův Brod

Pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.) je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 • Součásti žádosti:

• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

• Vyjádření lékaře o řádném očkování dítěte (potvrzení o očkování platí pro děti mladší  5 let) na tiskopise (je ke stažení) nebo na Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole - pokud jste si tento tiskopis již vyzvedli a máte ho lékařem potvrzený (není ke stažení).

• Prohlášení 

Potřebné tiskopisy jsou ke stažení na těchto webových stránkách v nabídce na hlavní (úvodní) stránce v "Dokumentech".  

 

 • Ze strany školy je možno tiskopisy Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Vyjádření lékaře a Prohlášení zaslat poštou na vyžádání - na telefonicky sdělenou adresu zákonného zástupce dítěte.
 • Cizinci - doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona č.  326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie).     

 

!! Při přijímacím řízení budou uplatněna Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 - kritéria jsou také zveřejněna na našich webových stránkách na hlavní (úvodní) stránce v "Dokumentech". Zde je také Obecně závazná vyhláška č.1/2021, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod.

!! Přidělení registračního čísla - při zaevidování žádosti přidělíme vašemu dítěti jedinečné registrační číslo, které vám bude sděleno od 10. května 2021. Kontaktujte nás telefonicky (telefony jsou uvedeny níže) nebo e-mailem.

!! Seznamy přijatých dětí (podle registračních čísel)

 • Seznamy v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny 31. května 2021 na webových stránkách školy a vyvěšeny na jednotlivých pracovištích. Přijatým dětem se rozhodnutí o přijetí v písemné podobě nezasílá, ale lze si ho vyzvednout osobně na ředitelství MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191 po předchozí domluvě.

!! V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnutí zasláno poštou, příp. datovou schránkou.

 

Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 569 422 455 nebo 724 533 241.

 


Podmínky pro přijetí dítěte

 • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 
 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné - dítě starší 5 let, nepožaduje škola doklad o očkování.
 • Potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte se dokládá na tiskopisu Vyjádření lékaře (ke stažení v dokumentech) nebo na Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole (je k vyzvednutí na kterékoliv naší mateřské škole nebo na ředitelství v Příčné 191, HB). 
 • Cizinci - doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie).  

   

 

Přidáno 6. 4. 2021, autor: Štěpánka Sýkorová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru