ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2020/2021

Zápis proběhne od 4. do 7. května 2020 na ředitelství MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, HB. Podrobné informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 jsou uvedeny v detailu aktuality nebo po rozkliknutí nadpisu.

 

S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání v souladu s právními předpisy, ale v upravené formě.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

- pro školní rok 2020/2021

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod stanovuje       v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, a to takto:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - pro všechna pracoviště se uskuteční v termínu od 4. do 7. května 2020 na ředitelství Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havlíčkův Brod.

Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky MŠ Korálky Havlíčkův Brod      bk9ks7p
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na adresu sykorova@mshb.cz  
  3. poštou na adresu MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod
  4. osobní podání do poštovní schránky na budově ředitelství MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havlíčkův Brod

Pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (např.      e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.) je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a její součásti - Vyjádření lékaře o řádném očkování dítěte (potvrzení o očkování platí pro děti mladší 5 let) a Prohlášení jsou ke stažení v nabídce na hlavní stránce v "Dokumentech".  Potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte se může doložit i na Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole - pokud jste si tento tiskopis již vyzvedli a máte ho lékařem potvrzený.

POZOR - V současné situaci lze nahradit Vyjádření lékaře Čestným prohlášením k očkování (v "Dokumentech") a doložením kopie očkovacího průkazu.

  • Ze strany školy je možno tiskopisy Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Vyjádření lékaře, Čestné prohlášení a Prohlášení zaslat poštou na vyžádání - na telefonicky nebo elektronicky sdělenou adresu zákonného zástupce dítěte.

Cizinci     - občané Evropské unie doloží potvrzení o přechodném pobytu (stačí prostá kopie)                                                                                                                                                                  - ostatní cizinci prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie)     

 


 

!! Tiskopisy Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Vyjádření lékaře                  a Prohlášení jsou ke stažení v nabídce na hlavní stránce v "Dokumentech". 

 

!! Při přijímacím řízení budou uplatněna Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 - kritéria jsou zveřejněna na hlavní stránce              v "Dokumentech". 

 

!! Přidělení registračního čísla - při zaevidování žádosti vám přidělíme jedinečné registrační číslo, které vám bude sděleno od 12. května 2020. Kontaktujte nás telefonicky (telefony jsou uvedeny níže) nebo e-mailem.

 

!! Seznamy přijatých dětí (podle registračních čísel)

  • Seznamy v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny 1. června 2020 na webových stránkách školy a vyvěšeny na jednotlivých pracovištích. Přijatým dětem se rozhodnutí o přijetí v písemné podobě nezasílá, ale lze si ho vyzvednout osobně na ředitelství MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191 po předchozí domluvě.
  • V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnutí zasláno poštou, příp. datovou schránkou.

 

!! Setkání zákonných zástupců dětí - po ukončení mimořádných opatření plánujeme informační schůzky pro zákonné zástupce nově přijatých dětí na jednotlivých pracovištích (termíny budou včas zveřejněny).

 

Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 569 422 455 nebo 724 533 241.

 

Podmínky pro přijetí dítěte

  • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

 

Přidáno 31. 3. 2020, autor: Štěpánka Sýkorová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru